PRAHA - 1.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. Klokan club Praha     22 13  2  7 113: 87 41
 2. SK Pohoda Praha      22 12  5  5  94: 70 41
 3. Apol Skřež Praha     22 12  4  6 110: 83 40
 4. Atlanta Žižkov Praha   22 11  2  9  76: 58 35
 5. Bohemians/Damned B Praha 22 11  1 10  92: 87 34
 6. Letňany MFF B Praha    22 10  2 10  70: 73 32
 7. Hertha ZMZ Praha     22  9  4  9  85:101 31
 8. VŽ DFC B - Repas Praha  22  9  4  9  95: 82 31
 9. Defect - DFC B Praha   22  9  3 10  82: 86 30
 10. TJ ČZU Praha       22  9  3 10  80: 92 30
 11. Pražačka Praha      22  7  4 11  61: 76 25
 12. Madonna's Sons Praha   22  3  0 19  54:117  9
PRAHA - 2A.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. 1.FC Naděje Praha     22 19  1  2  81: 30 58
 2. ARV Chrontodont Praha   22 18  2  2  84: 43 56
 3. Bumble-Bees Praha     22 13  2  7  83: 45 41
 4. Vokovicer's Praha     22 10  4  8  48: 37 34
 5. AC Barbero Praha     22 10  4  8  41: 34 34
 6. Rokoska D Praha      22 11  3  8  66: 42 32
 7. KMF Fotballica Praha   22 10  2 10  45: 53 32
 8. FC Norton Praha      22  8  3 11  47: 45 27
 9. Lamedon          22  9  1 12  50: 53 27
 10. KK Drazí Praha      22  7  3 12  52: 70 23
 11. Bard Semtex Praha     22  2  5 15  36: 71 10
 12. AFC Temosa Praha     22  0  0 22  0:110  0
PRAHA - 2B.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. FC Boca Praha       22 15  4  3  82: 30 49
 2. Kent Praha        22 15  1  6  58: 36 46
 3. Frutco Sídlišťan Praha  22 13  3  6  84: 36 42
 4. FC Strašnice Praha    22 10  9  3  62: 34 39
 5. KYX Praha         22 11  4  7  68: 45 37
 6. Comes Košíře Praha    22 11  2  9  72: 34 35
 7. AB-ETC Praha       22  9  6  7  52: 42 32
 8. VK Blesk Praha      22  8  7  7  47: 57 31
 9. Kvirencovy děti Praha   22  9  3 10  55: 61 30
 10. Zlatý krysy Praha     22  7  4 11  57: 64 25
 11. Loko Vršovice Praha    22  2  1 19  28:116  6
 12. FC Promile Praha     22  0  0 22  0:110  0
PRAHA - 3A.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. Rarita team Praha     22 15  2  5  53: 27 47
 2. FC RAF Praha       22 14  3  5  69: 27 44
 3. Bata club Praha      22 12  4  6  77: 62 39
 4. NC Smetánka Praha     22 11  6  5  69: 36 39
 5. FC Východ Praha      22 11  3  8  52: 41 36
 6. Hertha ZMZ B Praha    22 11  1 10  53: 47 33
 7. FC Síto Praha       22 10  2 10  48: 61 29
 8. Kmochův odkaz Praha    22  8  4 10  60: 56 28
 9. KMF Fotballica B Praha  22  8  4 10  42: 53 28
 10. Inzeto Homogen Praha   22  7  4 11  53: 49 25
 11. SK Orion Praha      22  4  9  9  51: 58 20
 12. Čechie ZM B Praha     22  0  0 22  0:110  0
PRAHA - 3B.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. AC Bozi Terron Praha   22 15  7  0  86: 35 51
 2. Sporting Bonbon Praha   22 15  5  2  70: 25 50
 3. AC Smirnon Praha     22 14  4  4  99: 51 46
 4. B.D. '95 Praha      22 11  3  8  60: 55 33
 5. FC Kulda team Praha    22 10  3  9  59: 65 32
 6. FC Hlad Praha       22  9  6  7  48: 48 30
 7. Pražská směs Praha    22  9  2 11  50: 66 29
 8. Hoprdox Praha       22  8  4 10  55: 55 28
 9. EKS Dejvice Praha     22  9  1 12  67: 60 28
 10. FC Budweiser Praha    22  8  1 13  59: 77 25
 11. FC Lampion Praha     22  4  1 17  37: 85 10
 12. AFK Ajax Praha      22  1  1 20  30: 98  3
PRAHA - 3C.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. Bianconeri Praha     22 17  4  1  97: 23 55
 2. DPP Praha         22 16  2  4  81: 37 50
 3. VS Božolé Praha      22 14  2  6  75: 47 44
 4. CF Sabuka Praha      22 11  4  7  71: 44 37
 5. Wolch Praha        22 11  3  8  64: 45 36
 6. Bosanova Praha      22 10  5  7  63: 47 35
 7. FC Pigs Praha       22 11  1 10  58: 61 34
 8. Standart Sior Praha    22 10  2 10  71: 70 31
 9. VFB Psychodeath Praha   22  7  3 12  55: 85 21
 10. FC Debakl Praha      22  5  3 14  48: 69 18
 11. FT Fotturly Praha     22  4  3 15  36: 81 14
 12. Bard Semtex B Praha    22  0  0 22  0:110  0
PRAHA - 4A.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. Arsenal Praha       24 19  2  3 111: 28 59
 2. Apol Skřež B Praha    24 18  3  3  85: 38 57
 3. NC Smetánka B Praha    24 16  5  3  99: 30 52
 4. Milwerton Praha      24 16  3  5  77: 42 51
 5. Anbesorry Praha      24 15  2  7  82: 37 47
 6. Nuselská pohoda Praha   24 14  0 10  80: 60 41
 7. Salvator Praha      24 13  3  8  80: 64 36
 8. Hydepark Praha      24  9  3 12  76: 80 27
 9. Las Lábus Terasy Praha  24  8  1 15  52: 69 25
 10. FC Jim Beam Praha     24  9  1 14  59: 87 25
 11. FC Pivonýři        24  5  1 18  49: 95  6
 12. Stop City Praha      22  0  0 22  0:110  0
   Typographia M+M B Praha  22  0  0 22  0:110  0
PRAHA - 4B.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. Olympique Praha      24 21  1  2 114: 36 64
 2. Český dub Praha      24 16  4  4  84: 26 52
 3. Real Triky Praha     24 16  4  4  65: 26 51
 4. FC Hloubětín Praha    24 15  3  6  75: 41 48
 5. Loosy Praha        24 13  5  6  72: 34 44
 6. AFC Opatov Praha     24 12  3  9  74: 59 39
 7. FC Pohodička Praha    24 10  4 10  64: 75 33
 8. FC Kashell Praha     24  8  3 13  51: 55 27
 9. FC Kropex Praha      24  8  3 13  69: 91 27
 10. FC Nakopat Praha     24  7  4 13  65: 73 25
 11. Stromovka boys Praha   24  7  3 14  46: 73 24
 12. Nazdar Praha       24  4  1 19  43:113 10
 13. AFC Hypos Praha      24  0  0 24  0:120  0
PRAHA - 4C.liga
poř. tým PZ V R P Skóre Body
 1. Bohemia 1997 Praha    24 19  1  4 106: 34 58
 2. Rumpra Praha       24 18  2  4  79: 33 56
 3. Ičy a Skrečy Praha    24 18  2  4  98: 39 56
 4. Čerti z Tróji Praha    24 14  5  5  62: 27 46
 5. Typographia M+M Praha   24 13  1 10  91: 57 39
 6. FC Konflikt II. Praha   24 11  4  9  35: 37 37
 7. FC Vinohrady Praha    24 10  3 11  56: 63 33
 8. VŽ-DFC C Praha      24  8  5 11  57: 69 29
 9. Sokol Běchovice Praha   24  8  5 11  45: 49 29
 10. AFC Opatov B Praha    24  8  4 12  64: 63 28
 11. PT Libuš Praha      24  7  1 16  37: 63 21
 12. Michelští tygři Praha   24  4  3 17  38:114 14
 13. Gusanos Rojos Praha    24  0  0 24  0:120  0
© INFONet